kto to deweloper
Data: 10 czerwca, 2024

Kto to deweloper? Czym zajmuje się deweloper i jakie ma obowiązki?

Rynek nieruchomości stale się rozwija, a deweloperzy odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu otaczającej nas przestrzeni. To osoby odpowiedzialne za realizację projektów budowlanych, które sprawiają, że na niezagospodarowanych wcześniej terenach powstają nowoczesne osiedla mieszkaniowe i przestrzenie komercyjne. Kim jest deweloper i jakie ma obowiązki? Poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania!

Kogo nazywamy deweloperem?

Deweloper to osoba lub firma zajmująca się działalnością inwestycyjno-budowlaną, której celem jest realizacja projektów budowlanych od koncepcji po sprzedaż lub wynajem gotowych obiektów. Warto dodać, że zgodnie z treścią ustawy o ochronie nabywcy lokalu mieszkalnego, jest on również przedsiębiorcą, który w ramach prowadzonej działalności i na podstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje się do ustanowienia prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz przeniesienia prawa własności nieruchomości na nabywcę. Deweloperzy mogą specjalizować się w różnych typach nieruchomości, w tym mieszkaniowych, komercyjnych i przemysłowych. Przedsiębiorstwa deweloperskie często zatrudniają specjalistów z różnych dziedzin, takich jak inżynierowie budowlani, architekci, urbaniści oraz specjaliści od zarządzania projektami. Jeśli jesteś na etapie poszukiwania wymarzonego mieszkania lub domu jednorodzinnego, koniecznie sprawdź ofertę Milestone!

Czym zajmuje się deweloper?

Deweloperzy zajmują się szerokim zakresem działań związanych z procesem budowlanym. To m.in.:

 • inwestowanie: zakup działek budowlanych i finansowanie projektów. Obejmuje to ocenę wartości gruntów, analizę rynkową oraz ocenę ryzyka;
 • planowanie: tworzenie koncepcji architektonicznych, udział w tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego. Analizy konkretnych działek i obszarów. Projektowanie budynków zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz normami technicznymi;
 • pozyskiwanie pozwoleń: uzyskiwanie niezbędnych zgód i pozwoleń administracyjnych, m.in. decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę oraz innych wymaganych dokumentów. Należy także zabezpieczyć źródła finansowania budowy;
 • budowa: nadzór nad pracami budowlanymi, wybór wykonawców, koordynacja dostaw materiałów oraz zarządzanie harmonogramem budowy. Deweloperzy muszą zapewnić zgodność z normami, przepisami bezpieczeństwa i jakości;
 • marketing i sprzedaż: promocja i sprzedaż lub wynajem gotowych nieruchomości. Deweloperzy prowadzą działania marketingowe, negocjacje z klientami oraz zarządzanie umowami sprzedaży lub najmu.

Jakie obowiązki ma deweloper?

Deweloper ma szereg obowiązków, które obejmują m.in:

 • przygotowanie terenu: analiza gruntu, badania geotechniczne, badania środowiskowe, uzyskanie warunków zabudowy, decyzji pozwolenia na budowę;
 • finansowanie: zarządzanie finansami projektu, pozyskiwanie funduszy. Deweloperzy często współpracują z bankami, inwestorami prywatnymi oraz instytucjami finansowymi;
 • nadzór budowlany: kontrola jakości prac budowlanych, terminowości oraz zgodności z projektem. Inżynierowie budowlani i kierownicy projektów nadzorują proces budowy, aby zapewnić zgodność z harmonogramem i budżetem;
 • zarządzanie ryzykiem: identyfikacja i zarządzanie ryzykami związanymi z inwestycją, w tym ryzykiem finansowym, prawnym oraz technicznym. Deweloperzy stosują metody analizy ryzyka, aby minimalizować potencjalne problemy;
 • odbiory techniczne: przeprowadzenie odbiorów technicznych, zapewnienie zgodności z przepisami i normami. Inspektorzy nadzoru budowlanego oraz inżynierowie przeprowadzają szczegółowe kontrole na różnych etapach budowy;
 • obsługa klienta: kontakt z klientami, rozwiązywanie problemów, obsługa gwarancyjna. Deweloperzy muszą zapewnić wysoką jakość obsługi klienta oraz przestrzeganie przepisów konsumenckich.

Jak zostać deweloperem? Kto może zostać deweloperem?

Aby zostać deweloperem, należy spełnić kilka warunków:

 • edukacja: wykształcenie wyższe w dziedzinie budownictwa, architektury, finansów, zarządzania nieruchomościami lub pokrewnych. Inżynierowie budowlani, architekci i urbaniści często mają odpowiednie kwalifikacje do podjęcia działalności deweloperskiej;
 • doświadczenie: praktyka w branży budowlanej, doświadczenie w zarządzaniu projektami budowlanymi. Ważne jest zdobycie doświadczenia w zakresie zarządzania budową, planowania przestrzennego oraz finansowania inwestycji;
 • kapitał: posiadanie odpowiedniego kapitału lub zdolność do pozyskiwania finansowania. Deweloperzy muszą mieć dostęp do znacznych środków finansowych, aby móc realizować duże projekty budowlane;
 • znajomość rynku: dogłębna wiedza o rynku nieruchomości, regulacjach prawnych i procedurach budowlanych. Deweloperzy muszą być dobrze zorientowani w lokalnych przepisach, trendach rynkowych oraz wymaganiach klientów;
 • umiejętności: zdolności negocjacyjne, organizacyjne, znajomość technik zarządzania projektami. Deweloperzy muszą posiadać umiejętności interpersonalne oraz techniczne, aby skutecznie zarządzać zespołami i projektami.

Prawa dewelopera budowlanego

Deweloper budowlany posiada szereg praw, które umożliwiają mu sprawne prowadzenie inwestycji budowlanych. Można mówić między innymi o prawie do:

 • realizacji projektów budowlanych: w granicach określonych przepisami prawa. Deweloperzy mogą planować, projektować i realizować projekty budowlane zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami;
 • uzyskiwania pozwoleń: wnioskowanie o pozwolenia na budowę, użytkowanie obiektów. Deweloperzy mają prawo ubiegać się o wszystkie niezbędne zgody administracyjne;
 • wynajmu i sprzedaży: dysponowanie zrealizowanymi nieruchomościami w sposób komercyjny. Deweloperzy mogą sprzedawać lub wynajmować swoje nieruchomości na rynku pierwotnym.

Jakie przepisy regulują działalność deweloperską?

Działalność deweloperską regulują różne przepisy prawne, w tym:

 • prawo budowlane: określa wymagania dotyczące planowania, projektowania i realizacji inwestycji budowlanych. Ustawa Prawo budowlane reguluje cały proces budowlany, od uzyskania pozwoleń po odbiory techniczne;
 • ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego: chroni prawa klientów kupujących mieszkania od deweloperów. Ustawa ta nakłada obowiązki informacyjne na deweloperów oraz reguluje kwestie umów deweloperskich;
 • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: reguluje kwestie planowania i wykorzystania przestrzeni. Ustawa ta określa zasady tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunki zabudowy.

Deweloper mieszkaniowy a komercyjny – jak jest różnica?

Deweloperzy mogą specjalizować się w różnych typach nieruchomości:

 • deweloper mieszkaniowy: koncentruje się na budowie i sprzedaży mieszkań, domów jednorodzinnych i osiedli mieszkaniowych. Priorytetem jest zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych klientów indywidualnych. Deweloperzy mieszkaniowi muszą uwzględniać trendy w projektowaniu wnętrz, energooszczędność oraz potrzeby rodzin.
 • deweloper komercyjny: zajmuje się budową i wynajmem lub sprzedażą nieruchomości komercyjnych, takich jak biurowce, centra handlowe, magazyny i hotele. Skupia się na zaspokojeniu potrzeb biznesowych i inwestycyjnych. Deweloperzy komercyjni muszą zwracać uwagę na lokalizację, infrastrukturę oraz wymogi techniczne specyficzne dla budynków komercyjnych.

Działalność deweloperska to dynamiczny i wymagający obszar, który łączy w sobie aspekty finansowe, techniczne i prawne. Sukces w tej branży wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy i umiejętności, ale także zdolności do adaptacji i innowacyjności w szybko zmieniającym się otoczeniu rynkowym.